ذبح 11 معدنچی مسلمان به اتهام شرک
داعش در شماره 268 مجله النباء بعد از ارائه عملیات‌های یک هفته گذشته خود اشاره‌ای به وضعیت داخلی امروز آمریکا کرده است.
تاریخ انتشار : 1399/10/24
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

در میان عملیات هایی که داعش در این شماره از مجله النباء اشاره کرده است یکی از شنیع ترین جنایت های آنها در چند ماه گذشته رقم خورده است.

داعش در عملیاتی 11 معدنچی شیعه اهل پاکستان را به جرم مشرک بودن ذبح کرده است.

بنا بر گزارش این هفته می توان گفت که تمرکز داعش همچنان بر آسیا و ولایت شام است برخلاف القاعده که بیشتر تمرکزش بر شرق افریقا و ولایت خراسان است .

با توجّه به گزارشات چند هفته اخیر داعش و القاعده می توان حدس زد که القاعده و داعش به صورت خواسته یا ناخواسته برای پایان دادن به برخی از تنازعات خود در این بازه زمانی به تقسیم قدرت و تقسیم منطقه‌ای روی آورده اند.

در بخش یادداشت تحلیلی نیز می نویسد: امریکا اگرچه در این بازه زمانی مشغول به نزاعات داخلی شده است اما این مشغله ها موقت بوده و آنها را از نفوذ در مناطق دیگر و همچنین رویارویی های خود با دولت داعش باز نمی دارد، خصوصاً اینکه می‌تواند از همفکران و عمال خود در این راستا استفاده کند چرا که هدف آنها جلوگیری از قدرت گرفتن داعش در مناطق مختلف است و الّا آنها نیز معتقد هستند که حذف تفکر داعش امروزه ممکن نیست.

داعش در صفحه مقالات خود این هفته هم به سراغ پیامدهای دنیوی و اخروی غیبت کردن رفته است.

 نکته قابل توجه این است که داعش بعد از ذکر موارد جواز غیبت، جواز غیبت از حاکم را سانسور کرده و ذکر نمی کند، چرا که امروزه بیشترین هجمات بر علیه داعش در همین مسئله بوده و همواره مخالفین داعش آنها را دولت بدون خلیفه و یا دولت تحت لوای خلیفه امریکایی می نامند.

 در پایان نیز داعش با تکرار چندباره ادعای خود خوی توحش خود را به عنوان سنت نبوی مطرح کرده و در این راستا به پاره‌ای از سیر و روایات با نگاهی تک بعدی تمسک کرده است.

موارد مرتبط
روایت هولناک یک عکاس از زندان مرگ و اردوگاه زنان داعش
ناآرامی‌های آمریکا: داعش به دنبال فرصت در آشفتگی
ادامه درگیری های القاعده و فرانسه در کشور مالی
ارسال نظر