امریکا و تقویت داعش در افریقا
داعش که در این روزها افسانه بازگشت خلافت در افریقا را در ذهن خود می پروراند پس از فتح شهر پارما هسته مرکزی خود را سازماندهی کرده و جمعیت متفرقش را از سرزمین های مختلف فراخوانده تا بتواند با عملیات های نظام مند و با پشتوانه هسته مرکزی منسجم و کمیت بیشتر نظامی قدرت خود را در افریقا تحکیم ببخشد.
تاریخ انتشار : 1400/2/18
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

 در شماره ۲۸۴ از مجله النباء داعش از بازگشت خلافت در سرزمین افریقا سخن گفته است. آنچه که در ضمن این نوشته بیشتر ذهن مخاطب را درگیر خود می کند؛ چگونگی ارتباط گیری و کوچ اسلحه به دستان تکفیری از سرزمین های مختلف به سمت افریقا است.

 در بخشی از این نوشته داعش  این ابهام را برطرف کرده و در پاسخ به به این سوال که آیا امریکا در انتقال نیرو های داعشی از عراق به افریقا نقشی داشته است یا نه؛ پاسخ می دهد اگر امریکا نقشی داشته است متاثر از قدرت داعش و فشارهای پیاپی است که در منطقه عراق بر نیروهای امریکایی و عراقی تحمیل کرده‌اند.

 در این بیان تلویحاً داعش همکاری خود با امریکا را برای انتقال نیروهایش از عراق به افریقا تایید کرده است.

 نکته دیگر اینکه داعش از ضعف دولت های غرب افریقا و همچنین درگیری آنها با بیماری و از طرفی وجود فقر در میان توده مردم و بیکاری سرسام آور کمال بهره را برده و کم کم در منطقه افریقا به زنگ خطری برای سازمان های مردم نهاد و حقوق بشری تبدیل شده است و احتمال تکرار عراقی دوباره را تشدید کرده است.

 شاید تنها ویژگی مثبت سرزمین افریقا مسیحی بودن اکثریت دولتها و مسئولین باشد تا شاید از این رهگذر از تکرار واقعه تلخ سقوط شهرهای پی‌درپی اسلامی به دلیل خیانت مسئولین مانند موصل و تکریت و شهرهای دیگر جلوگیری کرده باشند و تنها راه تصاحب و فتح آنها منحصر در درگیری نظامی و غلبه در میدان جنگ باقی بماند.

موارد مرتبط
نبرد البیضاء و مثلث عربستان، داعش و القاعده
پند اخلاقی داعش به شیعیان ایران و عراق!!!
هراس افکنی درباره داعش؛ بهانه‌ای برای ماندن آمریکایی‌ها درعراق و سوریه
ارسال نظر