همدلی داعش در افغانستان و عراق
تاریخ انتشار : 1400/6/16

العالم _ جهان اسلام

خبر:

در آخرین حمله دواعش در عراق حداقل 13 نظامی عراقی کشته شدند. این حمله یکی از خونبارترین عملیات های اخیر داعش در عراق محسوب می شود.

تحلیل:

- اگر چه از رقم دقیق داعشی های موجود در عراق و افغانستان گزارش مورد استنادی وجود ندارد اما واقعیت ان است که داعش با هر دو صفت افغانی و عراق محصول امریکاست. در خوشبینانه ترین حالت می توان داعش را به فنری تشبیه کرد که حتی اگر در روزگاران اولیه قابلیت مهار داشت حالا دیگر امکان مهار پیشین آن از ناحیه سازندگانش وجود ندارد.

- نکته قابل توجه در فعالیت های داعش آن است که داعش افغانستان حین خروج امریکا از این کشور فعال شد و اقدامات تروریستی اش را تشدید کرد اما در عراق این تشدید فعالیت ها در قبل از خروج آمریکا از این کشوررخ نمایی خاصی پیدا کرده است. توجهی به این نکته میتواند در رفتار شناسی و البته نسب شناسی و در عین حال کار ویژه داعش راهگشا باشد.

- این روزها بسیاری از منابع نظامی و امنیتی از تجهیزات مدرن نظامی سخن می گویند که داعش افغانستان و عراق به آن دسترسی پیدا کرده اند. تاملی در این نکته و توجه به این مساله که اساسا در سال 2017 بشکل رسمی پایان داعش اعلام شد محل تامل جدی است.

- درخصوص تیپولوژی دواعش در افغانستان گفته می شود برخی از این ها جداشدگان از طالبانند. برخی دیگر از طالبان پاکستان به دواعش افغانی پیوسته اند و دیگر داعشی های افغانستانی کسانی هستند که پیشتر جزو سپاه صحابه، لشگرجنگجوی و وابستگان به حرکت ترکستانی بوده اند. در همین حال دواعش عراق بعضا فراریان از سوریه، بازماندگان دواعش پیشتر فعال در عراق و بالاخره انانی هستند که توسط امریکا به عراق رجعت داده شده اند . کم نیستند اسنادی که با اسم و مشخصات از سرکردگان داعشی انتقال داده شده از سوریه به عراق توسط امریکایی ها یاد می کنند

- انتظار می رود همانگونه که همزمان با نهایی شدن پروژه خروج امریکا ازافغانستان برحجم فعالیت های داعش افزوده شد طی روزها وهفته های پیش رو وتابرگزاری انتخابات در عراق در10 اکتبر(18مهرماه) این حملات و تهدیدات سیر صعودی پیدا کند و پس از ان و تا پایان سال جاری و زمان خروج امریکا ازعراق به اوج خود برسد.

- اینکه جمعیت داعش در افغانستان و عراق و تلخ ترین حالت رقمی حوالی 20 هزار نفر باشد ایا تعجب برانگیز نیست که چگونه جمعیتی 80 میلیونی نمی تواند بر ایشن جماعت تروریست غلبه کند . به نظر می رسد ریشه های این عدم توفیق را بایستی در بیرون از مرزهای افغانستان و عراق پیجویی کرد.

موارد مرتبط
ارسال نظر