تمرکز القاعده بر افریقا
تاریخ انتشار : 1400/6/27

در چند روز گذشته فیلمی از ایمن الظواهری رهبر القاعده منتشر شده است که تاریخ آن موافق با ماه صفر سال 1443 میباشد.

 قرائنی نیز در این فیلم وجود دارد که زنده بودن ایمن الظواهری را تایید می کند قرائنی همانند اشاره ایمن الظواهری به پیروزی طالبان در افغانستان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان.

یکی از نکاتی که در این فیلم می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد پخش مصاحبه ای با شیخ ابو عبیده یوسف العنابی رهبر القاعده شمال افریقا و پخش تصاویر نیروهای افریقایی القاعده می باشد.

  همه اینها اشاره به این امر دارد که طالبان در وضعیت فعلی خود سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر منطقه افریقا کرده است از همین رو شاهد هستیم که فعالیت های این گروه تروریستی در آسیا و خاورمیانه رو به تقلیل رفته و غالب فعالیت های آنها در افریقا و کشور مالی و سومالی و در رقابت با نیروهای داعش در کشور نیجر و نیجریه دنبال می شود.

موارد مرتبط
ارسال نظر