عاملین 11 سپتامبر
تاریخ انتشار : 1400/6/27

با گذشت ۲۰ سال از حادثه ۱۱ سپتامبر حادثه‌ای که هنوز عده ای به آن افتخار کرده و عده ای آن را تنها حرکتی خام و عجولانه دانسته که جای پای امریکا را در منطقه باز کرده است؛ عامل اصلی و یا به اعتباری عامل واقعی این حرکت مخفی باقی مانده است.

 البته امریکا مدعی است که بن لادن و القاعده به وسیله تعدادی از نیروهای سعودی خود این حرکت را ترتیب داده‌اند و به همین دلیل امریکا به افغانستان لشکر کشی کرده و بیست سال تمام این کشور محروم و عقب افتاده آسیایی را اشغال کرده و به این بهانه بن لادن را نیز بنا بر گزارشاتی که خودشان داده‌اند ترور کرده اند.

 اما برای هر شخص آگاهی این سوال باقی است که اساساً امنیت کشوری که خود را پیشرفته ترین کشور دنیا قلمداد کرده و مجهز به سیستم های راداری پیشرفته است در این حد پایین است که عده‌ای با هواپیمای مسافربری به قلب شهر بزرگی همچون نیویورک حمله کرده و ساختمانهای معروف برج های دوقلو را هدف قرار دهد و هواپیمایی نیز به پنتاگون برخورد کند و نیروهای امنیتی امریکا و پدافند هوایی آن نه تنها واکنشی نشان نداده باشد بلکه اساساً تا بعد از رخداد این حادثه و سقوط برج‌های دوقلو از اصل واقعه نیز بی خبر بوده باشند.

 سوالی که بسیاری را بر آن داشته است که از بین سه گزینه عامل واقعه ۱۱ سپتامبر یعنی عاملیت القاعده، عاملیت امریکا، و عاملیت القاعده با نظارت نیروهای امنیتی امریکا گزینه سوم را انتخاب کنند.

 امروزه غالب تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که واقعه ۱۱ سپتامبر محصولی امریکایی و توسط القاعده جهت فراهم آوردن بهانه لشکرکشی های امریکا به کشور افغانستان تدارک دیده شده است و هیچ عاقلی باور نمیکند که القاعده این چنین حرکتی را تدارک دیده باشد و نیروهای امنیتی امریکا از واقعه با خبر نشده باشند.

 بنابراین با خروج امریکا از افغانستان و به اعتباری چپاول ۲۰ ساله سرمایه ها و تخریب زیرساختهای مختلف اقتصادی و امنیتی افغانستان می توان بیش از پیش به این نتیجه رسید که واقعه ۱۱ سپتامبر در چارچوب علم و اختیار نیروهای امنیتی امریکا اتفاق افتاده تا بهانه‌ای برای چپاول ذخایر افغانستان و باج خواهی هر از چندگاهی از عربستان توسط آنها فراهم شود خصوصا اینکه القاعده نسبت به آن روز نه تنها ضعیف تر نشده است بلکه در افریقا حیات جدیدی پیدا کرده و از طرفی نیز خروج امریکا نیز با قدرت گرفتن مادرخوانده القاعده یعنی طالبان مقارن شده است.

موارد مرتبط
ارسال نظر