تکفیر از دیدگاه قرآن کریم
دین اسلام پیام آور صلح و آشتی است.این دعوت ظهور پیدا کرد، تا مردم را از تاریکی های جهالت و نادانی به نور ایمان رهنمون سازد.
تاریخ انتشار : 1396/6/27

خداوند متعال برای متمایز ساختن کافر از مسلمان نشانه های ظاهری،که همان گفتن شهادتین است،در نظر گرفته تا هر کسی که به آن ها اقرار کند ،مسلمان وهر کسی که منکر آن ها شود کافر است.

مسلمانان در عصر پیامبر در زمینه اصول وفروع دارای یک روش بودند،ولی دیری نپایید که فتنه ای بزرگ پدیدار گشت وبرخی از مسلمانان بر اساس فهم غلط وبینش نادرست از اسلام،مسلمانان گناه کار را تکفیر کردند.

  نوزاد آن فتنه روز به روز بزرگ تر شد،تا جایی که برخی ،بزرگان دین را نیز تکفیر کردند .پس از مدتی آتش فته فروکش کرد و این اندیشه وارونه متلاشی شد،ولی بخاطر آگاهی اندک برخی از مسلمانان از رهنمودهای واقعی اسلام،بار دیگر این فکر از سرآستین فریب خوردگان استکبار سردرآورد . در عصر کنونی گروهی فریب خورده به این گونه افکار و اعتقادات گرایش پیدا کردند ،و پا را فراتر از هم کیشان گذشته خود گذاشته اند و بر اساس اصول ومبانی دیدگاه های افراطی خوارج،هرکسی به آن نپیوندد واعتقادات آن ها را قبول نداشته باشد ،نیز کافر است.

اختلاف، درگیری وتکفیر از عواملی است که موجب ویرانی های فراوان ونابودی استعدادها وامکانات مادی ومعنوی یک دین وامت می گردد.از سویی تفرقه بهترین بستر نفوذ دشمنان اسلام وسیطره آنان بر سرنوشت امت اسلامی است.

بررسی چنین آفتی در درون امت اسلامی وکشف راه های برون رفت از آن از ضرورت های اساسی است وباید مسلمانان از هر فرقه  ومذهبی در برابر این پدیده غم انگیز ،مقابله نمایند.

با نگاهی به جامعه اسلامی در می یابیم که قتل ها ،ویرانی ها ،انفجارها، در کشورهای اسلامی مصیبت ها آفریده است.در فلسطین ،سوریه ، عراق ، پاکستان ، افغانستان  خون ها ریخته شده وبناها ویران شده است.

پیشینه تکفیر ، به صدر اسلام باز می گردد،به این معنا که در دوره هایی از تاریخ،گروه هایی از مسلمانان،مخالفان خود را کافر نامیده اند، واقعه مهم تاریخی درباره تکفیر،غائله خوارج است.

تکفیر،واژه ای است که با آن ،فردی به کفر منسوب ومتصف می شود ودر اثر آن، چنین فردی متصف از چارچوب اسلام خارج می گردد و دیگر احکام اسلام بر او مترتب نمی شود. یعنی مسلمان نیست.

از این رو،به عنوان کفر در روابط اجتماعی،معاشرت ها،دادوستدها،ودر نکاح ،اکل وشرب و... تاثیر می گذارد.

قرآن کریم،مسلمانان را از کافر انگاشتن هر که تظاهر به اسلام نماید بر حذر داشته وفرموده است:" یا ایها الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولاتقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومنا یبتغون عرض الحیاه الدنیا فعندالله مغانم کثیره کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم غتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا"(1)

ترجمه :ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا بیرون می روید بررسی کنید وبه کسی که برای شما تظاهر به اسلام می نماید، نگویید که تو مومن نیستی ،تا فراخی زندگی دنیا را تحصیل نمایید،چه آن که نزد خدا بهره های فراوان است،شما بیشتر چنین بودید. پس خدا برشما منت نهاد،اکنون بررسی کنید همانا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.

در شان نزول این آیه روایت شده است که اسامه بن زید با شخصی بنام مرداس روبه رو شد .مرداس بر آنان سلام داد وکلمه شهادتین را بر زبان راند ،اما اسامه بن زید او را بقتل رساند واموال او را غنیمت گرفت.پیامبر اکرم این گزارش را شنید وخطاب به اسامه فرمود: با لا اله الا الله چه کردی؟اسامه گفت ای رسول خدا آن مرد برای این شهادتین را گفت که جانش را حفظ کند.پیامبر اکرم فرمود:آیا تو دلش را شکافتی واز درونش آگاهی یافتی؟در این هنگام آیه مذکور نازل شد واسامه سوگند یاد کرد که دیگر هرگز با کسی که شهادتین را برزبان می راند نجنگد.(2)

  این روایت وروایات فراوان دیگر، هم حاکی از آنند که نمی توان کسی را که شهادتین بر زبان جاری می کند ،کافر یا مشرک نامید.وبه این بهانه جان ومال او را حلال شمرد.

  از این رو هیچ یک از پیشوایان مذاهب وشخصیت های بزرگ اسلامی ،تکفیر مسلمین را بر خود روا نمی شمرند وعناوین چون کافر ومشرک را بر اهل قبله اطلاق نمی نمودند.

مفهوم آیه وروایات اسامه این است که اگر کسی اظهار اسلام کند یعنی شهادتین بگوید مسلمان است ونمی شود او را تکفیرنمود.تنها اگر همین آیه وروایت را داشتیم ، برای منع از تکفیر واحترام اهل مذاهب وفرقه های اسلامی به یکدیگر کافی بود، چون درصورتی که شخصی شهادتین را پناهگاه خود قرار دهد، این قدر اخترام دارد.

پیامبر اکرم فرموده است: "اذ قال الرجل لاخیه کافر، فهو کقتله ولعن المومن کقتله"(3)

ترجمه: هر کسی به برادر دینی خود ، کافر خطاب کند مثل این است که او را کشته است وهمچنین لعن مومن مثل کشتن اوست.

وهمچنین باز رسول اکرم فرموده است: "اهل لا اله الا الله لاتکفروهم بذنب ولاتشهدوا علیهم بشرک"(4)

ترجمه: کسی که گوینده لااله الا الله است، به خاطر گناه، حکم به کفر وشرکش نکنید.

دلیلی دیگر از قرآن کریم بر حرمت تکفیر اهل قبله آیه " یا ایهاالذین آمنوا اذا دخلتم بالسلم کافه ولاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین"(5)

ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در سلم وصلاح داخل شوید واز گام های شیطان پیروی نکنید که همانا او دشمنی آشکار برای شماست.

این آیه شریف قرآنی، صراحتا همه کسانی را که ایمان آورده ومسلمان واهل قبله شده اند اهل سلم وصلاح ومستحق برخورداری از آرامش وامنیت دانسته است وکاری به مکنونات قلبی آن ها نداشته وبرای جلوگیری از خروج از این سلامت وصلح وآرامش اهل قبله یادآوری نموده است که از گام های شیطان پیروی نکنند واسیر تحریکات او نشوند .هیچ کس حق ندارد آن ها رابا تکفیراز جامعه صلح وسلم بیرون کند.(6)

با توجه به آیات قرآنی، سیره پیامبر گرامی ،ائمه هدی،مجتهدین ومطالبی که در متون اسلامی در ارتباط با حربه تکفیر بیان شده می توان تصریح کرد که:دین مقدس اسلام که دین برهان ومنطق است،هیچ گاه برای پیروان خود نه تنها استفاده از حربه تکفیر را جایز ندانسته است .

اسلام  برای دفاع از حق وترویج آن ،اجازه استفاده از زور وقدرت وتمسک به یک وسیله نامشروع وناحق را نداده است وبه هیچ وجه اکراه،اجبار، اسلاح زور، قوه قهریه،تفسق وتکفیر را در راه تبلیغ دین وارشاد مردم ،تجویز نکرده است، زیرا این گونه اقدامات ،وسیله شیطانی وغیر مشروع است، که استفاده از آن حتی در راه دین ،باطل وناحق وبی دینی است.

کسانی که استفاده از سلاح زور، فشار ، تفسیق وتکفیر را به عنوان راه حل انتخاب کرده ومی کنند،باید بدانند که از حربه ای شیطانی واستعماری استفاده کرده اند.(7)

گردآورنده: عبا محمدنژاد

منابع:

1-نساء- 94

2-الطبری، جامع البیان فی التفسیر،ج5،ص142.

3-کنزل العمال،ص8264.

4-طبرانی ،المعجم الاوسط،ج5،ص96.

5-بقره،208

6-مجموعه مقالات،عرب تیموری،ج4،ص239.

7-مجموعه مقالات،احمد سارمی،ج4،ص227-228.

موارد مرتبط
اسباب افراط گرایی در جهان امروز
جنگ تکفیر در افریقا !!!
سقوطِ آزاد افراط گرایی در تونس
ارسال نظر