شکاف‌های اجتماعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه: با تأکید بر شکاف‌های قومی ـ مذهبی
در حال حاضر قریب به 5 سال از آغاز بحران در کشور سوریه می‌گذرد و در تمام این سال‌ها نظریات و تئوری‌های مختلفی در خصوص علل آغاز بحران در این کشور مطرح شده است.
تاریخ انتشار : 1397/6/1

یکی از مسائلی که در زمینه علل وقوع بحران در سوریه می‌بایستی مد‌نظر قرار گیرد بحث شکاف‌های اجتماعی است که مهم‌ترین این شکاف‌ها عبارتند از شکاف‌های قومی و مذهبی که در قالب تعارضات درون‌گروهی شیعه ـ سنی و برون‌گروهی کردی ـ‌ عربی قابل بحث و بررسی است.
سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه شکاف‌های اجتماعی موجود در کشور سوریه به‌خصوص شکاف‌های قومی و مذهبی چه تأثیری در شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در این کشور داشته است؟ فرض مقاله نیز این است که ‌به نظر می‌رسد وجود دو شکاف عمده قومی و مذهبی در کشور سوریه و عدم توانایی دولت در مدیریت آن‌ها و دخالت‌های گسترده خارجی باعث بالارفتن شدید سطح تعارضات و نارضایتی‌های اجتماعی در این کشور شد. لذا با آغاز بحران در سال 2011‌، شکاف‌های قومی و مذهبی نیز به‌شدت فعال شده و بر رشد و قدرت‌گیری گروه‌های رادیکال تأثیر زیادی گذاشت. برای اثبات فرضیه نیز تلاش شده تا از نظریه شکاف‌های اجتماعی منزا و بروکز ‌بهره گرفته شود. همچنین روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن، مبتنی بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است.
یافته‌های تحقیق‌ حاکی از این است که شکاف‌های قومی و مذهبی موجود در کشور سوریه، ریشه در تاریخ این کشور دارد. این شکاف‌ها بعد از کسب استقلال سوریه از فرانسه در سال 1946 و در ادامه روی کار آمدن حزب بعث در سال 1963 و درنهایت تسلط علویان بر حکومت سوریه در سال 1970 بیشتر و عمیق‌تر گردید و به‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از این تعارضات و نارضایتی‌ها در تقابل با دولت علوی ـ عربی سوریه بود، اما با پاسخ مناسبی از سوی دولتمردان این کشور روبه‌رو نشد که این موضوع درنهایت منجر به حرکت شکاف‌های اجتماعی به سمت تخاصم و شکل‌گیری و رشد گروه‌های رادیکال ضد دولت در سوریه گردی

یدالله دهقان 1؛ محمود کتابی2؛ مسعود جعفری نژاد3
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند (نویسنده مسئول)
2استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3استاد یار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

جهت دریافت اصل مقاله به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.

کلمات کليدي:
فایل های پیوستی
موارد مرتبط
واکنش القاعده به درگیری میان تحریرالشام و حرّاس الدین
آیا رمز ارز، "مونرو" منبع مالی داعش خواهد شد؟
ناکامی آمریکا در مبارزه با داعش در عراق
ارسال نظر