تلاش داعش برای تشابه عقیدتی ملاعمر با داعش و تفکیک میان ملاعمر با طالبان فعلی
اخیرا مؤسسة الوفاء از موسسات غير رسمي داعش و از موسسات مخالف خلیفه داعش با انتشار مقاله ای جدید حکومت فعلی داعش را کفری اعلام کرد.
تاریخ انتشار : 1398/8/18
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

در این مقاله میان حکومت ملاعمر با حکومت اختر منصور و ملا هبه الله تفکیک قائل شده و به نقل از برخی معاونین ملاعمر مطالبی را نقل کرده تا میان طالبان فعلی با دوره ملاعمر تضاد ایجاد کند.
از نکات جالب این مقاله توجیه عملکرد ملاعمر در تدوین قانون اساسی طالبان و تلاش طالبان برای عضویت در سازمان ملل می باشد.
از نگاه جریان های سلفی عضویت در نهادهایی که کشورهای غیر اسلامی رهبری آن را بر عهده دارند باعث کفر می شود. همچنین وضع قانون اساسی و انتخابات و تشکیل پارلمان باعث کفر می شود.
در این مقاله تلاش شده تا با نقل قول از معاونین ملاعمر این عملکرد طالبان در آن دوره تأویل شود و قانون اساسی پیشنهادی طالبان را به عنوان قوانین قرآنی معرفی کند و تلاش طالبان برای حضور در سازمان ملل را تلاش برای ورود قوانین اسلامی به سازمان ملل توجیه کند.
از نکات دیگری که در این مقاله بسیار تعجب آور و دور از ذهن است نقل قولی از ملاعمر در مشرک و کافر بودن شیعیان است.
این در حالی است که یکی از روزنامه نگاران فعال کشورمان (محمد حسین جعفریان) که در در حوزه طالبان و افغانستان فعالیت دارند سالها قبل مطلبی از ملاقات خود با ملاعمر در تقابل با این مطلب نقل می کند.
جعفریان به نقل از ملاعمر می گوید طالبان در آن دوره تمایل داشت تا با ایران برای مقابله با آمریکا همکاری داشته باشد و هیچگونه موضعی در تکفیر شیعه نداشته است.
به نظر می رسد هدف داعش تلاش برای جذب نیروهای متعصب طالبان و ایجاد اختلاف در میان طالبان در افغانستان می باشد. هدف دیگری که داعش دنبال می کند ایجاد متحدین عقیدتی برای خود از میان چهره های محبوب در میان سلفیان جهادی است.

موارد مرتبط
گزارش شماره 253 مجله النبأ
آینده نامعلوم زنان تروریست های مهاجر در ادلب
ساختار های جدید نظامی در هیئت تحریر الشام
ارسال نظر