سلفی گری و وهابیت: تبارشناسی
کتاب سلفی گری و وهابیت به قلم دکتر علیزاده موسوی به رشته تحریر درآمده است که نویسنده در این کتاب، جريان فکري و سياسي سلفي‌گري، گستره جغرافيايي آن و نيز ظهور و شکل‌گيري فرقه‌هاي افراطي را در تاريخ اسلام مورد مطالعه و پژوهش قرار مي‌دهد. نويسنده در بخش اول به تعريف و تبيين مفهوم لغوي و اصطلاحي سلف و سلفي‌گري پرداخته و سپس راجع به اصول و مباني اين جريان، رويکرد و روش‌شناسي سلفي‌گري و دريافت و برداشت‌هاي آن‌ها از قرآن و سنت بحث مي‌کند. سلفي‌گري در دوران معاصر با توجه به ظهور و انديشه‌هاي جديد از لحاظ روش‌شناسي و معرفت‌شناسي و ديدگاهشان نسبت به مسايل سياسي به شکل‌ها و گونه‌هاي ديگري نمودار شده که مولف اين موضوع را در فصول بعد بررسي مي‌کند. وي چند فصل را هم به بررسي مصداقي سلفي‌گري در شبه قاره، هند، پاکستان، مصر و سوريه پرداخته و به خصوصيات و مشخصات آن‌ها هم اشاره مي‌نمايد. نگارنده بخش دوم را به تبارشناسي جريان وهابيت اختصاص داده و آن‌ها را ذيل اين عناوين: سلفي‌گري نقلي با محوريت احمد بن حنبل، سلفي‌گري اعتقادي با رويکرد کلامي با توجه به ديدگاه‌هاي ابن تيميه و نيز سلفي‌گري وهابي در دوره جديد که عربستان سعودي محور و کانون اصلي آن بوده است، مورد پژوهش قرار مي‌دهد.
تاریخ انتشار : 1395/3/10
بازدید : 1045
ناشر : پاداندیشه
محل نشر : قم
سال نشر : 1389
تعداد جلد : 2
صفحات : 402
قطع : وزیری
مرتبطات