جنبش های فکری و دینی در جهان اسلام معاصر
تاریخ انتشار : 1396/10/27
بازدید : 1650
سال نشر : 0
تعداد جلد : 1
صفحات : 982

محمدجواد صاحبی، نویسنده کتاب «جنبش های فکری و دینی در جهان اسلامی معاصر» آن گونه که در مقدمه کتاب خود آورده، معتقد است «درباره جنبش های فکری و دینی بیدارگرانه در سرزمین های اسلامی اثری کامل و جامع تاکنون تدوین و نشر نیافته است. به همین جهت در عرصه پژوهش های بنیادی، راهبردی و کاربردی، فقر و خلا بارزی مشاهده می شود.»

صاحبی در این راستا دست به نگارش این کتاب زده تا اثری جامع و فشرده در رابطه با سیر تحولات، ریشه ها و بنیان های جنبش های فکری و دینی بیدارگرانه جهان اسلام در دسترس پژوهشگران این حوزه قرار بگیرد. اثری که ایرادات اثرات مشابه قبلی خود را ندارد. به اعتقاد نویسنده، کتاب های مشابهی که در این زمینه منتشر شده، یا صرفا از منظر علوم سیاسی به قضایا نگریسته و یا اینکه محدود به منطقه جغرافیایی خاصی بوده و یا بر مبنای داده های غلط به تحلیل مسائل پرداخته است. خلاصه اینکه هیچ اثری که بتوان صفت «جامع» را بر آن گذاشت وجود نداشته است. کتاب جنبش های فکری و دینی در جهان اسلامی معاصر سعی کرده است این خلا را پر کند.

محمدجواد صاحبی در این کتاب به بررسی بن ‌مایه‌های اعتقادی، زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و نیز سیر تحولات جنبش‌های بیداری از آغاز شکل‌گیری تا امروز در مناطقی چون عثمانی و ترکیه جدید، شبه قاره هند، عربستان سعودی، مصر، سودان، لیبی، الجزایر، تونس و مراکش پرداخته است.

البته این کتاب به معنای واقعی کلمه «جامع» نیست. چرا که فقط به جنبش های دینی و فکری کشورهای سنّی‌نشین پرداخته و بررسی کشورهای شیعه نشین چون ایران، عراق و لبنان را به اثر دیگری حواله داده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که حجم بالای کتاب اجازه فربه شدن بیش از این را به نویسنده نداده است.


این کتاب در ۹۸۲ صفحه توسط نشر ادیان منتشر شده و با قیمت ۶۰ هزار تومان روانه بازار شده است.

مرتبطات