زمینه های رشد تروریسم در عراق؛ با تأکید بر جریان بعثی تکفیری داعش
کشور عراق به دلیل اکثریت جمعیتی شیعه و تأ ثیرگزاری در سطح منطقه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تاریخ انتشار : 1398/4/9
بازدید : 258
ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سال نشر : 0
تعداد جلد : 1
صفحات : 0

 به قدرت رسیدن شیعیان بعد از سال 2550 براسات قانون اساسی عراق و جهت گیری های این کشور در راستای تقویت جبهۀ مقاومت در منطقه، بسیاری از کشورهای منطقه را به فکر نا امن سازی این کشور انداخته است.

حملۀ آمریکا به عراق در سال 2551 و سقوط نظام دیکتاتوری صدام، سامانِ سیاسی این کشور را وارد مرحله ای انتقالی کرد که در نتیجۀ آن، ساختارهای دیکتاتوری از بین رفته، گرار به دموکراسی آغاز شد. تصویب قانون اساسی در سال 2550 نیز سامان سیاسیِ جدیدی را برای این کشور پیش بینی کرده است که مهمترین ویژگی آن، مردم سالاری است.

مرتبطات
GUEST HOUSE for YOUNG WIDOWS
التطرف على الانترنت من السيادة للبيض إلى داعش
در دام داعش
دو خواهر
ساختارهای مالیاتی تشکل های تروریستی: به عنوان مثال عراق