غزوة نیویورک
«احمد بن حمد الیحیی» ماجرای حوادث 11 سپتامبر 2001 را به صورت مستند در کتابی با عنوان «غزوة نیویورک/جنگ نیویورک» روایت می کند و به پیامدهای آن می پردازد. با گذشت دو دهه، این حادثه همچنان در حافظه تاریخ باقی مانده است.
تاریخ انتشار : 1399/7/17
بازدید : 256
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0
کلمات کليدي:
مرتبطات
افراط گرایی
ساختارهای مالیاتی تشکل های تروریستی: به عنوان مثال عراق
بربریت مدرن: تاملی بر اکنون و آینده داعش
بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في التفسير