التطرف على الانترنت من السيادة للبيض إلى داعش
بیشتر مصاحبه ها با عناصر اروپایی «داعش»، نشان می دهد که این عناصر؛ به ویژه دختران جوان، از طریق اینترنت و با استفاده از پیام رسان هایی مانند «تلگرام» و «واتساپ» به این تشکیلات جذب شده اند.
تاریخ انتشار : 1399/8/3
بازدید : 108
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0

کتاب «التطرف على الانترنت: قراءة في الأدبيات 2006-2016/ افراط گرایی در اینترنت، جستاری در ادبیات سال های 2016- 2006» اشاره می کند که نخستین نشانه های افراط گرایی در اینترنت از سوی گروه های جهانی «جهاد» صورت نگرفته است؛ بلکه بزرگ ترین گروه های راست گرای افراطی، نازی های جدید در «ایالات متحده آمریکا» (1983) و جنبش «برتری نژاد سفید در آمریکا» هستند.

سرکرده این جنبش در سال 1998 تصریح کرد که اینترنت کمک می کند تا به آسانی در اندیشه انسان سفیدپوست، انقلابی جهانی صورت بگیرد. از سوی دیگر، این جنبش به جای رسانه های سنتی، با استفاده از اینترنت می تواند به صورت مستقیم با مخاطبان خود ارتباط داشته باشد.

در سال 2004، یعنی 6 سال پس از اظهارت این سرکرده آمریکایی، «ابوبکر ناجی» به یکی از نظریه پردازان تشکیلات «القاعده» می نویسد: «جنبش جهانی «جهاد» برای موفقیت باید با جدیت بکوشد تا منابع جدیدی را جایگزین رسانه های سنتی سازد. این امر، از یک سو به این جنبش اجازه می دهد تا خودش را در حوزه وسیعی معرفی کند و از سوی دیگر، می تواند تصویری که غرب از خود به عنوان یک دژ شکست ناپذیر و نفوذ ناپذیر ترسیم می کند را تخریب سازد».

 «ابو مصعب السوری» در سال 2006، پیرامون راهبرد جدیدی برای تبلیغ و جذب نیرو می نویسد: «مقاومت اطلاعاتی در برابر جنگ غرب علیه اسلام، باید با استفاده از تمامی فناوری های جدید؛ به ویژه ماهواره و اینترنت صورت بگیرد تا مقاومت را تقویت کند و مردم را تشویق به کار کند».

 با بررسی، ادبیات گروه های افراطی بدین نتیجه می رسیم که هدف نخست از به کارگیری شبکه اینترنت و سپس شبکه های اجتماعی، جذب نیرو و صدور فرمان عملیات های تروریستی فردی بود.

پرسشی که در این کتاب مطرح می شود آن است که: آیا اینترنت تنها ابزاری ارتباطی است یا ابزاری است که به صورت مستقیم تحریک به افراط گرایی می کند؟ شبکه اینترنتی تنها یک کانال ارتباطی نیست، گروه های جهادی – تکفیری، شیوه های تبلیغی مختلفی برای تفکرات خود دارند و شماری از کانال ها زمینه طراحی و اجرای شماری از عملیات های تروریستی را تسهیل ساخته است.

در این کتاب آمده است که اگرچه گروه های افراطی از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری ارتباطی استفاده می کنند؛ اما خود فرد نیز نقاط ضعفی دارد و از آمادگی پذیرش افکار جدید هرچند افراطی، برخوردار است.

 این کتاب در تحلیل عملیات های تروریستی ای که تشکل های «نژادپرستی/ سفیدپوست» انجام دادند به نقش انزوای مجازی فرد، بازی های الکترونیکی و آزادی فناوری در افزایش خشونت فرد نسبت به جامعه نیز اشاره می کند که این امر باعث می شود تا به آسانی جذب این گروه ها گردد و در عملیات های قتل دسته جمعی از او استفاده شود.

 با افزایش استفاده از اینترنت از سوی گروه های جهادی، اصطلاح «Jihaisphere/قلمرو جهادی» رایج شد که در آن افراد به سه دسته تقسیم می شوند: 1- افراد تنبلی که فقط مصرف  کننده محتویات افراطی هستند. 2- تولیدکنندگان این محتواها. 3- افرادی که از اینترنت و تبلیغ در جهت اهداف خود استفاده می کنند و خشونت به نوبه خود به هدف و حقیقتی برای آنان تبدیل می شود».

این کتاب، اهمیت همکاری؛ جرم شناسان، روان شناسان، جامعه شناسان و کارشناسان رسانه با نیروهای امنیتی را توضیح می دهد تا کوشش های خود را برای مقابله با افراط گرایی اینترنتی بسیج سازند.

مرتبطات
GUEST HOUSE for YOUNG WIDOWS
در دام داعش
دو خواهر
داعش؛ خاورمیانه در آتش جهادگرایان
زمینه های رشد تروریسم در عراق؛ با تأکید بر جریان بعثی تکفیری داعش