إدارة التوحش..
کتاب «إدارة التوحش» توسط فردی به نام «ابوبکر ناجی» نوشته شده است. به نظر می رسد این نام ، مستعار می باشد و توسط فردی مصری این کتاب به نگارش درآمده است. چرا که اطلاعاتی از وضعیت گروه های جهادی مصر در دهه هفتاد قرن گذشته می دهد که نشان دهنده نزدیک بودن به سرکردگان این گروه ها می باشد. به احتمال قوی فردی به نام«محمد خلیل الحکایمة» از استان« أسوان» نویسنده «أدارة التوحش» باشد. حکایمه در سال 1987 میلادی به عربستان و از آن جا برای کمک به گروه های جهادی به افغانستان سفر نمود. سپس به انگلستان رفت و با «ابو قتاده فلسطینی» دیدار کرد و تحت تأثیر نوشته جات وی قرار گرفت. ابو قتاده توانست با استفاده از منطق جدیدی که ارائه کرده بود مفهوم جهاد را برای القاعده با اندیشه و فقه و واقعیت بیامیزد . در نتیجه نظرات وی رواج بسیاری در میان طرفداران گروه های جهادی پیدا کرد.
تاریخ انتشار : 1399/10/29
بازدید : 200
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0

کتاب«إدارة التوحّش» خارج از تصورات انسانی و احکام دینی و قوانین مدنی و حتی فطرت انسانی نگارش یافت و تا سال 2007 و پیش از کشته شدن «الحکایمة» بر اثر حمله هوایی  ارتش آمریکا به منطقه ای در استان وزیرستان در شمال پاکستان در نوامبر 2008  به عنوان مانیفست خشونت گرایی و خون ریزی شناخته می شد.

القاعده به خصوص پس از سقوط بغداد در سال 2003 از این کتاب به عنوان اساسی ترین متن برای انجام خشونت و خونریزی استفاده کرد. پس از آن ، داعش از مطالب کتاب به عنوان استراتژی و سیاست حکمرانی خود استفاده نمود. به خصوص در میان سال های 2013 تا 2016 که اوج داعش بود این کتاب بسیار اهمیت داشت.

ریشه های وحشی گری و شورش در ذهن نویسنده :

1ـ نویسنده هیچ اطلاعی از دیدگاه ابن خلدون به عنوان اولین کسی که از اصطلاح«توحّش» استفاده کرده است، ندارد. ابن خلدون «توّحش» را نوعی از زندگی می داند که قائم بر خشونت و مقابله با هیئت حاکمه می باشد. این اصطلاح توسط هیچ فقیه یا اصولی استفاده نشده است. با این حال مشخص نیست نویسنده از کجا این «اصطلاح» را در مفاهیم اسلامی معاصر وارد کرده است؟

2ـ اصطلاح «توحّش» برای اوّلین بار در دو مقاله از ابو قتاده فلسطینی به کار رفت. این دو مقاله که در مجله «نشرة الأنصار» در لندن چاپ شده است با عنوان« بین منهجین» و «الجهاد و الإجتهاد تأملات فی المنهج» منتشر شدند. اصطلاحاتی چون« توّحش»،«شوکة النکایة» و «الإنهاک» در این آثار مطرح گردید و سپس توسط حکایمه وارد «إدارة التوحش» شد .

3ـ ابو قتاده فلسطینی در مقاله 48 خود پیرامون سقوط تمدن غرب سخن می گوید. جایگزین این تمدن در نگاه وی چیزی جز «توّحش» نیست. به این معنا که گروه های مسلح با انجام عملیات های متعدد قدرت حکومت مرکزی را تقلیل دهند تا بتوانند بر حکومت مرکزی تسلط یابند. لازمه این امر تجزیه دولت به گروه های کوچک فکری، مذهبی و قومی است. آنچه در لبنان، افغانستان و سومالی مشاهده می شود از این نسخه پیروی کرده است.

4ـ نویسنده با ذکر مصادیقی از قتل و جنایت در افغانستان تلاش می نماید که این اقدامات را نمونه ای برای بهره گیری دیگران قرار دهد. به عنوان نمونه در کتاب می نویسد:«موج حملات هوایی مرتدان و صلیبی ها باعث شده است تا هزاران نفر کشته و آواره شوند. ما باید خود را برای این مسئله آماده کنیم. یکی از فرماندهان در افغانستان هنگامی که در جلسه ای با شیخ عبدالله عزام حضور داشت نامه ای دریافت کرد. در این نامه خبر کشته شدن بیست نفر از بستگانش بر اثر یک حمله موشکی به یک روستا نگاشته شده بود. این فرمانده به صحبت خود ادامه داد . وقتی عبدالله عزام از او پرسید که محتوای نامه چه بود؟ خبر کشته شدن بستگانش را به او داد. عبدالله عزام می گوید: خبر کشته شدن بستگانش به او رسید اما کلامش را با من قطع نکرد و گویی اتفاقی برای این فرد نیفتاده است. این یعنی جنگ»

5ـ در برابر ما کتابی قرار دارد که به عنوان کتاب اعتقادی با کتاب دینی و یا فقهی نگاشته نشده است. این کتاب کتابی استراتژیک و راهبردی می باشد.

6ـ قابل انکار نیست که نویسنده تلاش می کند وجهه ای دینی به خشونت طلبی خود بدهد. نویسنده تلاش می نماید هدف خود را جوامع اسلامی قرار داده است تا اختلافات مذهبی و قومی موجود بین طوائف گوناگون را برطرف کند. هدف این کتاب تمدن غرب یا آمریکا و یا روسیه و یا سران وابسته و یا گروه های همسو با غرب نیست بلکه تنها اسلحه خود را به سمت جوامع اسلامی نشانه گرفته است تا روابط اجتماعی میان جوامع اسلامی را از بین ببرد.

7ـ نویسنده مراحل «سازمان خشونت طلبی» را این چنین بیان کرده است: ابتدا ترغیب مردم برای شورش در مناطق خود که نتیجه اش غیاب قانون می شود. سپس مرحله«شوکة النکایة» و پس از آن «الإنهاک» و در مرحله بعد«شوکة التمکین» و در نهایت تأسیس دولت می داند. از جمله کشورهایی به دلیل ضعف حکومت مرکزی و وجود قبایل بدوی نامزد انجام این مراحل می باشند کشورهایی چون عربستان، مراکش، نیجریه، پاکستان و یمن می باشد.

8ـ نویسنده اهمیت بسیاری به جنگ رسانه ای می دهد. در جایی از کتاب می نویسد:«دوست دارم به کسانی که طرفدار اندیشه جهادی هستند اعلام کنم که جنگی رسانه ای علیه ما شکل گرفته است. خود را آماده جنگ بزرگتر نمایید»

 

مرتبطات
صعود محمد بن سلمان
Why terrorists quit? The disengagement of Indonesian Jihadists
الدم و النفط
كيف يفكر الجهاديون..الأيديولوجية والدعاية
طالبان جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان