طالبان در جنگ از سال 2001 تا 20018ميلادي
تاریخ انتشار : 1400/6/24
بازدید : 40
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 380
اين کتاب طالبان را از دوران پس از سقوط حکومت آن تا 2018 ميلادي معرفي کرده است. کتاب بخوبي نشان مي دهد تحولات افغانستان تاجاييکه به طالبان مربوط مي شود، در اين هيجده سال چگونه رخ داده است. نويسنده در روابط بين الملل و علوم سياسي صاحب نظر است و در امور طالبان علاقه خاصي دارد. او اثر ديگري نيز در اين زمينه تحت عنوان (رمزگشایی طالبان جدید) تأليف کرده که ده سال پيش از اين اثر در سال 2009م به چاپ رسيده است. به علاوه مقالات متعددي نيز در اين زمينه نگاشته است. طالبان واقعاً در سال 2001 در هم کوبیده شدند و برای چند ماه پراکنده و درمانده بودند. به تدریج آنها شروع به تجمع مجدد و بازسازي خود کردند. درک اینکه چگونه طالبان ، علیرغم اینکه کاملا محاصره و خلع سلاح شده بود، از سال 2002 موفق شده اند خود را حفظ کرده و حتی گسترش پیدا کنند ، برای ناظران آن یک معما است. کتاب آنتونیو گیوستوزی تا حد زیادی به روشن ساختن اين معما کمک می کند. تمرکز نويسنده بر سازمان نظامی طالبان و تکامل آن است. گیوستوزی با رد تصویری از اين جنبش که بر انسجام ایدئولوژیک سفت و سخت یا ساختار قدرت متمرکز و سلسله مراتبی تأکید می کند ، معتقد است که مهمترین ویژگی این جنبش شورشی سازمان "چند مرکزي" و "افقی" آن است. "چند مرکز گرایی" به معنای "زنجیره های فرماندهی متعدد" است و نه "تکه تکه شدن" آن است. او نبردهای قدرت در داخل شوراها را که عمدتاً در پاکستان (یعنی کویته ، پیشاور و میران شاه) مستقر هستند ، ترسیم می کند. شبکه خانواده حقانی قطعه کلیدی این سازمان "چند مرکز" را تشکیل می دهد، که در اواخر سال 2017 با گروه وابسته به استان خراسان موسوم به "دولت اسلامی" نيز به نوعي متحد شدند. یکی از قابل توجه ترین ادعاهای کتاب این است که طالبان به ویژه از سال 2008 ، به شدت به حمایت مالی خارجی وابسته بوده اند. در سال 2014 ، ارگان های مالی شورای کویته ، پیشاور و میران شاه موفق به جمع آوری نزدیک به 900 میلیون دلار شدند - او تخمین زده است که 80 درصد اين مبلغ از خارج از کشور تأمين شده است ، و مابقی ناشی از سود مواد مخدر ، مالیات های محلی و کمک های تجار افغاني بوده است. پول از پاکستان و خلیج فارس و همچنین از کانال های رسمی و خصوصی عربستان به این جریان منتقل شده است. گیوستوزی یادآور می شود که حامیان مالی آنها حتی القاعده و دولت روسیه را نيز شامل می شود. بیشتر این جزئیات مالی و سایر جزئیات در مجموعه ای از پیوست های کتاب خلاصه شده است که شامل بیش از دوازده نمودار و نقشه است که داده های قابل توجهی را نشان می دهد. غرق شدن در پول خارجی مشکلات خاص خود را دارد. طالبان خود را بین اهداکنندگان رقیب گرفتار کردند. از ميان هشت فصل کتاب، فصل اول اوضاع طالبان را پس از آکتبر 2001 مورد توجه قرار مي دهد و تلاشهاي اوليه طالبان را که براي بازسازي خود در سالهاي 2002 تا 2004 ميلادي انجام دادند تبيين مي کند. فصل دوم کتاب راجع به شوراهاي طالبان و برتري شوراي کويته نسبت به شوراهاي ديگر تا سال 2009 ميلادي را مطرح مي کند. فصل سوم و چهارم راجع به رقابت هاي شوراي پيشاور و ميران شاه با شوراي کويته سخن مي کند. از ويژگي هاي نويسنده آن است که با بزرگان طالبان مصاحبه مي کند و تحليل هاي خود را با استناد به آنها انجام مي دهد. فصل پنجم و ششم کتاب را مي توان به عنوان نکته هاي اصلي امتيازات کتاب دانست که در آن راجع به سازمان دهي تاکتيکي و نظم سازمان يافته طالبان سخن گفته شده است. و در واقع رمز ارتقاي تاکتيکي آنها را مطرح کرده است.
مرتبطات