تحلیل روانشناختی پدیده داعش
تاریخ انتشار : 1395/8/13
بازدید : 1041
ناشر : علم
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 255
نویسنده: سعید عبدالملکی کتاب «تحلیل روانشناختی پدیده داعش» با تاکید بر روانشناسی سیاسی تالیف سعید عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به عوامل و ریشه‌های روانشناختی تشکیل‌دهنده این گروه پرداخته است. کتاب از 8 فصل تشکیل شده است. «چارچوب تئوریک کتاب»، «پدیدارشناسی داعش»، «داعش به مثابه یک رفتار گروهی»، «وضعیت شیزوفرنیک جهان عرب و غرب»، «داعش به مثابه یک رفتار جنایی»، «بررسی شخصیت و رفتار»، «همدستی نیروهای درون فردی و برون فردی» و «جمع‌بندی» فصل‌های کتاب را شامل می‌شود. در مقدمه کتاب آمده است: «پدیده داعش اکنون به عنوان یک گروه تکفیری - تروریستی از آن یاد می‌شود، محصول عوامل چندگانه‌ای است، که در کتاب سعی شده به عوامل و ریشه‌های روانشناختی تشکیل‌دهنده این گروه پرداخته شود. در بخش دیگری از همین قسمت می‌خوانیم: «هدف دیگر این کتاب تهیه خوراک فکری برای دانشجویان و استادان این عرصه است. تلاش شده تا با پرهیز از هر گونه نفرین و آفرین گفتن، رویکردی آکادمیک اتخاذ شود و با بکارگیری غالب نظریه‌های روان‌شناسی این پدیده واکاوی شده، خاستگاه روند خیزش و چشم‌انداز آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.» مولف در تشریح ویژگی‌های ظاهری داعش می‌نویسد: «افراد داعش از منظر تیپولوژی، ظاهری نامتجانس و غریب همچون بازیگران یک صحنه تئاتر سده‌های بسیار دور تاریخ بشر، به خود گرفته‌اند و برآنند تا با گریمی متفاوت درامی هولناک به اجرا درآوردند. صحنه تئاتر آنان قلمرو سرزمینی کشورهای محدود و تماشاگران آن از شرق و غرب و جنوب و شمال جهان هستی و از طریق گیرنده‌های تلویزیون و سایر وسائل ارتباط جمعی است. در این صحنه تئاتر هر اتفاقی واقعی است. اگر قرار است کسی گردن زده شود و یا مکانی تخریب شود و در آتش بسوزد، بدون شک رخ می‌دهد.»
مرتبطات