ضرورت تعامل علمای جهان اسلام و اجتناب از لعن و تکفیر
تاریخ انتشار : 1395/10/15
بازدید : 719
مترجم / مصحح : علی اکبر ذاکری
ناشر : بوستان کتاب
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0
جریان های تکفیری هر روز جان جمعی از مسلمانان را می گیرند و مردم را به شدت دچار وحشت و ناامنی کرده اند. عملکرد درد منشانه آنان پرسش هایی را در خصوص مرام و مسلک شان برانگیخته است. از همین رو در اثر حاضر، تکفیر و ریشه و پیشینه ی آن و آثار ناگواری که در گذشته و حال با انگیزه های مختلف داشته واکاوی و راه حل هایی برای جلوگیری از آن، ارائه شده است. همچنین کتاب پیش رو، سب و لعن را که دست آویزی برای تکفیر و قتل است مورد پژوهش قرار داده است و بر حفظ خون مسلمانان و احترام به مقدسات پیروان مذاهب مختلف تاکید کرده است. سیره معصومان در وحدت و همکاری با اهل سنت و نماز با آنان برای حفظ اسلام، تعامل علمای جهان اسلام در زمینه های فرهنگی و آموزشی و اجازه ی نقل حدیث و کتاب از همدیگر، موضوعات دیگری است که به آن پرداخته است. این کتاب دارای 5 فصل می باشد که عبارتند از: 1- تکفیر در جهان اسلام 2- سب ولعن در قرآن 3- سیره ی امامان شیعه در باره ی وحدت مسلمانان 4- تعامل عالمان اهل سنت وشیعه با یکدیگر 5- تعامل شهیدین با علمای عامه گفتنی است این کتاب توسط بوستان کتاب به چاپ رسیده است.
مرتبطات