آگاهي از شريعت ديني سدي مستحكم در برابر توطئه هاي تفرقه افكنانه دشمنان است/ايران و اندونزي ظرفيت هاي بزرگي براي توسعه روابط فرهنگي دارند
رئيس دانشگاه حقوق و شريعت دانشگاه رادن فتح اندونزي گفت: تاكيد بر اشتراكات و آشنايي هرچه بيشتر با مباني شرعي عاملي مهم در مقابله با توطئه هاي تفرقه افكنانه دشمنان است و اميدواريم همه مسلمانان به اين مهم توجه كنند.
تاریخ انتشار : 1397/2/15

 پروفسور رملي ظهر امروز در سمينار بين المللي آينده جهان در بستر تمدن نوين اسلامي گفت: دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ظرفيت بسيار خوبي را فراهم كرده اند تا اين روابط سمت و سويي منسجم تَر بگيرد و بتوان انسجام بهتري به اهداف تعيين شده داد.

وي افزود: خوشبختانه طي سه سال اخير شاهد تقويت ارتباطات بين نخبگان علمي، ديني و دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و اندونزي هستيم و همين امر موجب نزديكي قلوب مردم دو كشور و رفع بسياري از سوء تفاهم ها شده است.

پروفسور رملي خاطرنشان كرد: بدون شك در اين برهه زماني كه جهان اسلام با انواع هجمه ها و توطئه ها محاصره شده است تاكيد بر اشتراكات و تقويت پايه هاي وحدت بر محوريت مباني اسلامي مي تواند راهگشا باشد و در اين مسير نيز دو كشور ايران و اندونزي مي توانند نقشي مهم را ايفا كنند.

پروفسور رسان روسلي رئيس دانشكده روانشناسي دانشگاه اسلامي پلمبنگ اندونزي نيز در اين سمينار اظهار كرد: بسيار خرسنديم كه در جمع مردم شافعي مذهب كردستان و آن هم در جمهوري اسلامي ايران حضور داريم كه به صورت عملي وحدت بين مذاهب اسلامي را اجرايي كرده اند و اين براي ما مسلمانان شافعي مذهب اندونزي جاي افتخار است.

وي افزود: اميدواريم روز به روز شاهد توسعه ارتباطات و تعاملات بين مردم ايران و اندونزي باشيم چرا كه در سايه اين ارتباطات مي توانيم بسياري از نيازها و دغدغه هاي دو ملت را پاسخگو باشيم.

ارسال نظر