کنفرانس چالش های عراق پس از داعش برگزار شد
تاریخ انتشار : 1397/2/17

«شیخ محمد علی‌ آل موصلی» نماینده آیت الله سیستانی در فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان و رئیس موسسه آل البیت در مسکو نیز تصریح کرد: فتوای آیت الله سیستانی، مروجی برای هزاران تن از جوانان عراقی بود تا در دفاع از عدالت و سرزمین خود با تروریست ها بجنگد و آنها را شکست دهند .
وی تاکید کرد که شکست داعش به معنی‌ پایان جنگ علیه تروریسم نیست زیرا این جنگ تا وقتی‌ که افراطیونی وجود داشته باشند، همچنان ادامه خواهد داشت.
به عقیده وی، جنگ با تروریسم باید علیه ریشه و منبع مالی‌ آن باشد.
وی مبارزه با فساد مالی‌ و سیاسی در دوره جدید عراق را از اولویت های این کشور بیان کرد.
«نعیم ایوب شوشندی» کشیش کلیسای بزرگ شهر بخدیدا واقع در استان نینوا هم گفت: قبل از حمله داعش به موصل در ژوئن سال 2014 ، این شهر یکی‌ از مکان هایی‌ بود که بیشترین تعداد مسیحیان در آن زندگی‌ می‌ کردند اما با هجوم داعش بسیاری از آنها مجبور شدند این شهر را ترک کنند زیرا داعش تهدید کرده بود که اگر به اسلام روی نیاورند، آنها را به قتل خواهند رساند.
وی افزود: بسیاری از مسیحیانی که در استان نینوا از جمله بخدیدا زندگی‌ می‌ کردند نیز مجبور به فرار شدند.
به گفته وی، در طول سه سال اشغال موصل، داعش به تخریب خانه ها و مغازه های مسیحیان پرداخت و از چندین کلیسا و صومعه به عنوان یک زندان برای تجاوز به برده های جنسی‌ استفاده کرد.
نعیم ایوب ضمن تاکید بر بازسازی عراق از سوی همه ادیان این کشور، تصریح کرد که موثر ترین پاسخ به داعش ، همزیستی‌ مشترک همه مردم عراق از ادیان مختلف است .

ارسال نظر