کنفرانس صلح و امنیت : پدیده افراط گرایی مرزی در دین و کشور ندارد.
کنفرانس علمای مسلمین با عنوان صلح و امنیت با حمایت امیر مکه خالد الفیصل مشاور پادشاه عربستان، در جده برگزار شد
تاریخ انتشار : 1397/4/25

در این کنفرانس دکتر شوقی علام مفتی کشور جمهوری مصر گفت: پدیده افراط گرایی و تروریسم کشور و دین نمی‌شناسد و پرچم این تفکر را گروهی با عقل های مریض، منطقی تحریف شده و قلبهایی سخت، برافراشت.

وی در ادامه می‌گوید : کشورها برای تقابل و جلوگیری از این تفکر ترسناک و رشد آن خصوصا بعد از پیوستن تعداد زیادی از کشورهای مختلف به این گروه ها، بایدمتحد شوند

ارسال نظر