مرتبطات
فروش نفت کشور سوریه به دولت سوریه توسط نیروهای قسد!
خانواده های اروپایی اعضای داعش در اردوگاه الهول
اولین فیلم از زندانیان داعش در سوریه
نقشه داعش برای حمله به آستان رضوی
کشف سلاح های ساخت آمریکا در جنوب سوریه
ارسال نظر