مرتبطات
فیلم دستگیری رهبر سلفی جهادیان کُرد (ماموستاکریکار)
اعضای داعش در دانشگاه کابل
اعترافات محمدالمصری عضو جداشده داعش
روش های آموزشی داعش برای کودکان در افغانستان
بیعت تازه با داعش!
ارسال نظر