مرتبطات
فیلم دستگیری رهبر سلفی جهادیان کُرد (ماموستاکریکار)
دکتر لبیب بیضون: امکان ندارد که آمریکایی ها خیرخواه مسلمین باشند
همه علمای اهل سنت: تکفیر، یک اندیشه گمراه است
نقد مفهوم توحش در اندیشه داعش وگروه های تکفیری
امام جماعت سابق مسجدالحرام: شیعیان را تکفیر نمی کنم
ارسال نظر