مرتبطات
فیلم دستگیری رهبر سلفی جهادیان کُرد (ماموستاکریکار)
اعضای داعش در دانشگاه کابل
اعترافات محمدالمصری عضو جداشده داعش
بیعت تازه با داعش!
افشای اطلاعات محرمانه توسط یکی از رهبران داعش
ارسال نظر