جريان شناسي سلفي گري هندي و تطبيق مباني آن با سلفي گري وهابي
شبه قاره هند به دليل ويژگي هاي خاص جغرافيايي و فرهنگي، اهميت خاصي در جهان اسلام دارد و اين اهميت انگيزه پژوهش درباره جريان هاي فکري شکل گرفته در اين اقليم را بيشتر مي کند.
تاریخ انتشار : 1398/6/4
منبع : پژوهش نامه مذاهب اسلامي : شماره 4

در اين نوشتار، ضمن اشاره به چگونگي ظهور اسلام در شبه قاره هند، ابتدا شخصيت هاي تاثيرگذار سده هاي اخير در اين منطقه را معرفي مي کنيم و در ادامه به چگونگي ظهور سلفي گري و نيز جريان شناسي آن در دو بخش شخصيت هاي موثر و اصلي همچون شاه ولي اله دهلوي، شاه عبدالعزيز دهلوي، سيد احمد باريلي و جنبش ها و مکاتب برجسته اي چون جنبش فرائضي، اهل الحديث، مکتب ديوبنديه و مکتب محمديه مي پردازيم. در انتها نيز مباني، اشتراکات و افتراقات سلفي گري هندي و سلفي گري وهابي را مي کاويم و تاثير اين دو جريان بر گسترش سلفي گري در جهان اسلامي را بررسي مي کنيم.

نويسنده : ميرزاابوالحسني اميرحسين, عابدي احمد
جهت دریافت اصل مقاله به فایل پیوستی مراجعه فرمایید.
فایل های پیوستی
مرتبطات
5 جماعت مسلح در «ادلب» سوریه
«ابوسمیه البریطانی»: پناهگاه های ایمن در غرب، پایگاهی برای جهاد جهانی
نگاهی به مصلحت‌اندیشی‌های القاعده؛ از رابطه با آمریکا و سعودی تا ارتباط با ایران و سوریه
لشکر طیبه و نسبت آن با دولت پاکستان
«ابواسامه العراقی» از فرماندهی در «ارتش صدام» تا فرماندهی در تشکیلات «داعش»
ارسال نظر