حزب «الرابطة الإسلامیة»
پایگاه سیاسی اصلی حزب سیاسی پاکستان با گرایش اسلام گرایی ملی در منطقه «پنجاب» تمرکز دارد و پس از کسب اکثریت کرسی های پارلمان در انتخابات پارلمان در مه 2013، هدایت دولت پاکستان را به دست گرفت.
تاریخ انتشار : 1398/8/14
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره

پیدایش و تأسیس

حزب «الرابطة الإسلامیة» مردم هند، در سال 1906 در «داکا» پایتخت فعلی «بنگلادش» تأسیس شد. «محمد علی جناح» در سال 1914 منتسب بدان می باشد و در دهه چهل رهبری آن را بر عهده گرفت تا با حزب «المؤتمر» هند به رهبری «ماهاتما گاندی» به مقابله برخیزد. این حزب خواستار تبعیض میان هندوها و مسلمانان بود که به اعلام استقلال دولت پاکستان منجر شد.

این حزب با اصالت خود و با پیشینه تاریخی خود به مسلمانان پاکستان انتقال یافت؛ اما دچار تجزیه شد و با به قدرت رسیدن «ایوب خان» در سال 1958 از هم پاشید؛ به گونه ای که وی اعلام حکومت نظامی کرد و احزاب را منحل ساخت.

رویکرد ایدئولوژی

حزب «الرابطة الإسلامیة» مبتنی بر رویکرد سنی و ملی گرایی می باشد، به عنوان یک حزب راست گرای میانه رو دسته بندی می گردد و به حزب «الرابطة الإسلامیة» جناح «نواز شریف» معروف است.

روند سیاسی

این حزب با پیروزی «نواز شریف» به عنوان نخست وزیر در سال 1997، دوباره درخشش خود را به دست آورد؛ اما دیری نپایید که ژنرال «پرویز مشرف» در سال 1999 علیه وی کودتا کرد.

این حزب در 11 مه 2013 به رهبری «نواز شریف» توانست 124 کرسی از مجموع 272 کرسی را کسب کند؛ حال آنکه رقیب آن یعنی حزب ملی پاکستان از سال 1947 در نخستین انتخابات، 31 کرسی کسب کرد که طی آن قدرت در پاکستان از یک دولت منتخب مردمی که دوره خود را به صورت کامل سپری ساخت به یک حکومت مردمی دیگر انتقال یافت.

در مه 2014 در تعدادی از شهرهای پاکستان و در رأس آن «اسلام آباد» پایتخت آن، تظاهراتی راه افتاد که حزب «جنبش انصاف» به سرکردگی «عمران خان» سردمدار آن بود و احزاب مخالف کوچک نیز در آن مشارکت داشتند. این احزاب در اعتراض به فرایندی موصوف به فرایند تقلب گسترده در انتخابات سابق پارلمان، گرانی سطح زندگی و بحران برق خواستار استعفای دولت «نواز شریف» شدند.

دولت «نواز شریف» اتهامات مخالفان را تکذیب کرد، خواستار حل مشکلات از طریق پارلمان شد و هشدار داد که این کشور، اعتراضات را برنمی تابد. حزب ملی پاکستان ـ حزب اصلی مخالف ـ به دولت کمک کرد و با سرنگونی آن مخالفت کرد. اعتراضات حزب «عمران» و درخواست های آن را غیرقانونی خواند و این کار را مانعی در برابر سازوکار دموکراسی کشور دانست.

 

 

کلمات کليدي:
مرتبطات
لشکر طیبه و نسبت آن با دولت پاکستان
جنبش پاکستانی مجاهدین
حكيم الله محسود
سپاه صحابه و لشکر جهنگوی
افغان‌عرب ها
ارسال نظر