عربستان به نمایندگی از کشورهای منطقه هیاتی را به واشنگتن فرستاد
رئیس دفتر واشنگتن پست در بیروت خبر داد که عربستان به نمایندگی از کشورهای منطقه هیاتی را به واشنگتن در خصوص اتفاقات اخیر خاورمیانه فرستاد.
تاریخ انتشار : 1398/10/16
زمان انتشار : 16:20:00
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره

رئیس دفتر واشنگتن پست در بیروت: عربستان  به نمایندگی از کشورهای منطقه هیاتی را به واشنگتن با این پیام فرستاده است: 🔺"لطفاً ما را از درد جنگی دیگر دور کنید"

مرتبطات
حزب تازه تاسیس سعودی: به دنبال تغییر نظام پادشاهی عربستان هستیم
فرزندان «زاید» سر به خاک فرو خواهند برد!
تشکیل نخستین حزب سیاسی مخالف نظام سعودی همزمان با روز ملی عربستان
دروغ هایی که پادشاه سعودی علیه ایران گفت
رژیم صهیونیستی روز ملی عربستان را تبریک گفت
ارسال نظر