شماره 8 مجله الفسطاط بعد از 16 ماه از چاپ شماره 7 آن منتشر شد.
این مجله مدعی است پیرو راه عبدالله عزام، بن لادن و ملاعمر می باشد.
تاریخ انتشار : 1399/1/4
زمان انتشار : 13:02:00

مجله الفسطاط مجله اي بر مبنای تفکر سلفی جهادی است که منتشر کنندگان آن به جریان فکری "اکرم حجازی" و "ابوقتاده فلسطینی" وابسته هستند.

شماره اول این مجله در سال 1438 ه.ق منتشر شد. یکی از محورهای اصلی این مجله آموزه‌های نظامی ای است که در همه شماره های آن یک بخش اصلی مجله را شامل می شود.

مرتبطات
ارسال نظر