وفات مبلّغ سلفی شیخ عبدالرحمن
تاریخ انتشار : 1399/7/22
زمان انتشار : 12:24:00
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره

مبلّغ سلفي عبدالرحمن بن عبدالخالق در بيمارستانی در كويت به دليل عارضه قلبي در گذشت. آخرین فتوایی که از او در سایت ها و صفحات اجتماعی منتشر شده است فتوای تحریم عادی سازی روابط دولت های اسلامی با اسرائیل است.

کلمات کليدي:
مرتبطات
دستگاه امنیتی بلژیک : ایدئولوژی «جهادی» از بین نرفته و تهدیدهای تروریستی همچنان وجود دارد
استقبال گسترده سلفی ها از بستن سایت ها و کانال های شیعی
استقبال سلفی های مراکش از بازگشایی مساجد
هشدار پارلمان فرانسه نسبت به گسترش فعالیت جریان های سلفی و إخوانی
داماد البانی در هجمه به مصطفی العدوی : پدرخانم من از تو برائت جسته است
ارسال نظر