حذف یکی از سرکردگان اصلی جهادی در مالی
تاریخ انتشار : 1400/7/18
زمان انتشار : 12:25:00

یکی از شخصیت های مهم افراطی که متخصص نصب بمب های دست ساز بود در مالی کشته شده است.  

عمرو موبو مودی ، که در رأس شبکه نصب کننده های مواد منفجره دست ساز قرار داشت ، طی عملیاتی  توسط نیروهای عملیات برخانه در منطقه حمبوری کشته شد.

عمرو موبو مودی رهبر گروه مهمی در انصارالاسلام و مستقیماً تابع جعفر دیکو ، امیر گروه بوده و  در منطقه RN16 (جاده ملی 16) بین گوسی و گائو فعالیت می کرده است و به ویژه بر نصب موتور های انفجاری نظارت داشته است.

مرتبطات
ارسال نظر