الکاظمی از دستگیری ابوبکر بغدادی معاون رهبر کشته شده
تاریخ انتشار : 1400/7/19
زمان انتشار : 14:15:00
منبع : اختصاصی سایت مکر تکفیر


 نخست وزیر عراق اعلام کرد: "در زمانی که چشم قهرمانان ما در نیروهای امنیتی برای محافظت از انتخابات هوشیار بود ، بازوی اصیل آنها در سرویس اطلاعاتی یکی از سخت ترین عملیات اطلاعاتی را در خارج از مرزها برای دستگیری سامی جاسم انجام می داد.. " الکاظمی جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
و همچنین البغدادی در حمله نیروهای ویژه آمریکا در شمال غرب سوریه در سال 2019 کشته شد. در آن زمان ، ایالات متحده پاداشی را برای اطلاعاتی که به محل فرماندهان این سازمان از جمله جاسم منتهی می شد اعلام کرد.

مرتبطات
ارسال نظر