تخریب زیارتگاه های اسلامی در کشورهای عربی (عراق، سوریه، تونس و لیبی)
تاریخ انتشار : 1395/3/13

تحولات دهة اخیر جهان و خاورمیانه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001م، از جنگ عراق و افغانستان گرفته تا موج انقلاب ها و شورش های مردمی در جهان عرب؛ به ویژه کشورهای تونس، مصر، لیبی و در نهایت بحران سوریه، شرایطی را برای مسلمانان سلفی ـ تکفیری به وجود آورده است تا با قدرت به عرصه فعالیت سیاسی و نظامی در این کشورها وارد شوند و به عاملی تأثیرگذار و منشأ تحولات سرنوشت ساز در تاریخ معاصر جهان اسلام تبدیل شوند. سلفی های تکفیری در سایه این تحولات، فرصتی یافته اند که با پشتیبانی حامیان عربی و غربی شان، احکام اسلامی را بر اساس مبانی عقیدتی خود اجرا کنند و به زعم خود، دین اسلام را از بدعت ها و مظاهر شرک پیرایش کنند. بی تردید از مهم ترین مظاهر شرک و بدعت از دیدگاه آن ها، ساخت مقابر و زیارت قبور و توسل به اولیا و طلب شفاعت از آن هاست. به همین دلیل آن ها در طول این مدت بسیاری از زیارتگاه ها و مقدسات دینی مسلمانان را در تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی تخریب کرده اند. با توجه به این مقدمه، سؤال هایی را که این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن است، به شرح زیر می باشد: مهم ترین زیارتگاه هایی که سلفی های تکفیری در یک دهه اخیر در کشورهای اسلامی تخریب کرده اند، کدام است؟ این زیارتگاه ها در کدام مناطق و متعلق به چه کسانی است؟ با توجه به گستردگی کشورهای اسلامی و عربی که تکفیری ها در آن مناطق دست به تخریب زده اند، در این پژوهش تنها چهار کشور عراق، سوریه، تونس و لیبی، که بیشترین تخریب ها در آن ها رخ داده، مورد بررسی قرار گرفته است. البته در دیگر کشورهای اسلامیِ شمال آفریقا مانند: مالی، مصر، سودان و الجزائر نیز زیارتگاه هایی تخریب شده است؛ اما حجم این تخریب ها در مقایسه با چهار کشور بررسی شده بسیار کمتر است؛ و یا این که لااقل اطلاعات چندانی از تخریب های صورت گرفته در آن ها موجود نیست. تلاش نگارنده بر این بوده است که در حدِّ امکان اطلاعات مربوط به زیارتگاه های تخریب شده نظیر موقعیت جغرافیای دقیق و محل وقوع آن ها، مختصری از تاریخچه و معماری آن ها گردآوری و شخصیت مدفون در آن ها نیز معرفی شود، ولی متأسفانه به سبب کمبود تحقیقات دربارة بیشتر زیارتگاه های تخریب شدة سرزمین های اسلامی، نگارنده موفق به دریافت اطلاعات چندانی درباره آن ها نشده است. مشکل مهم دیگر در خصوص این پژوهش آن است که در خبرها و گزارش های منتشر شده، جزئیات چندانی درباره حوادث تخریب بسیاری از اماکن و زیارتگاه ها بیان نشده است، یا حتی گاه برخی از حوادث تخریب، فاقد پوشش خبری بوده و اصلاً در رسانه ها انعکاس نیافته است. چنان که خواهیم دید، این مسئله در خصوص زیارتگاه های عراق بیشتر مشهود است. بنابراین، در پژوهش حاضر تنها زیارتگاه هایی را معرفی و بررسی کرده ایم که حوادث تخریب آن ها در منابع خبری یا در شبکه های اجتماعی اینترنتی بازتاب داشته است. چه بسا زیارتگاه هایی که به علت عدم اطلاع رسانی، از چشم نگارنده این سطور پنهان مانده و در این کتاب معرفی نشده است. برای اجرای این پژوهش و پژوهش های مشابه آن، لازم است با حضور در کشورهای مورد بررسی، تحقیقات میدانی گسترده ای صورت گیرد، ولی با توجه به ناامنی موجود در این کشورها و نیز زمان کمی که نگارنده برای نگارش این کتاب در اختیار داشته، امکان سفر فراهم نشد. ضمن آن که محدودیت زمانی، فرصت تحقیقات کتابخانه ای کافی و حتی تهیه برخی از منابع مهم را از نگارنده سلب کرد.

فایل های پیوستی
تخریب زیارتگاه های اسلامی
این فایل 424 بار دانلود شده است
ارسال نظر